รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 เดือนสิงหาคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 3/2565